PZPN jak Zwierzęcy Folwark

         Mirosław Tlokinski : „PZPN jak Zwierzęcy Folwark ” ?

Wstęp :

Niedawno przeczytałem powieść George’a Orwella „Zwierzęcy Folwark”, przedstawiająca zwierzęta hodowlane, ktore wygnały ludzi i zaczęły same rządzić folwarkiem.

Aby nie podejrzewano mnie o plagiat, na samym początku chciałbym powiedzieć, że na podstawie tekstów wielu krytyków wypowiadających się na ten temat, oraz własnych przemyśleń dokonałem swego rodzaju syntezy tej powieści .

Czym bardziej wgłębiałem się w tekst, tym częściej zadawałem sobie pytanie : Skąd ja to znam ?

Czyżby „życie było karuzelą”, kojarząca się z jednej strony z nieskończonością jej obrotu dookoła własnej osi. Z drugiej zaś, ze skończonością powtarzających się figur, po każdym pełnym obrocie , czyli pojawiajacymi się tymi samymi postaciami i scenami, ale w innym czasie i w zmienionej formie. Bo figury – najczęściej zwierzęta – pozostają takie same, choć za każdym okrążeniem zmienione, bo starsze.

Czytajac „Zwierzęcy Folwark” pomyślałem, że przypomina mi to, wypisz wymaluj – Polskie Zwierzęta Piłki Nożnej (PZPN). Folwark Lisa i naszych „Leśnych Dziadków”. Zwierzęta, postacie podobne lub te same, tylko imiona i nazwiska inne.

Ale wróćmy do książki.

Streszczenie :

W „Zwierzęcym Folwarku” autor George Orwell, przedstawia historię buntu zwierząt przeciwko ludziom. Buntowi, który ma na celu stworzenie idealnego społeczeństwa (w przypadku PZPN chodzi o idealną organizację sportową) przewodzą dwie świnie : Napoleon i Snowball , które po przejęciu władzy w folwarku, z czasem zaczęły rywalizować między sobą o dominację wśród rządzącej grupie swiń. Różnice między nimi uwidaczniają się na wielu płaszczyznach  – zarówno w cechach osobowości, poglądach, jak i wizji przyszłości gospodarstwa, oraz żyjących w nim zwierząt.

Napoleon był w folwarku jedynym knurem rasy Berkshire. Spośród innych knurów wyróżniał się dzikim wyglądem i był znany z tego, że zawsze potrafił postawić na swoim.

Z łatwościa pozyskiwał zaufanie innych mieszkańców gospodarstwa , którzy ślepo wypełniali jego polecenia. W jego sposobie bycia i postępowania dość szybko uwidoczniły się negatywne cechy, takie jak : przebiegłość, egoizm, nieuczciwość i podstępność. Jego wszelkie dążenia ukierunkowane były na wprowadzenie dyktatury, a on sam pragnął przede wszystkim zaszczytów, tylułów i nieograniczonej władzy, którą ostatecznie zdobył dzięki specjalnie wytresowany psom i wypędzeniu z folwarku Snowballa.

Snowball dzięki swej inteligencji stanowił poważne zagrożenie dla uprzywilejowanej pozycji Napoleona. Przewyższał swego przeciwnika nie tylko mądrościa, ale również był bardziej ruchliwy i wygadany, choć nie miał tak silnego charakteru jak Napoleon.

Okazał się doskonałym strategiem już w chwili buntu zwierząt, którymi potrafił doskonale dowodzić, a w czasie obrony folwarku wykazał się walecznością i odwagą. Podobnie jak Napoleon był zwolennikiem sprawowania władzy przez świnie, lecz zabiegał także o polepszenie losu innych zwierząt. Miał poważne plany wprowadzenia licznych ulepszeń w prowadzeniu folwarku. Jego śmiałe propozycje nie spodobały się Napoleonowi, który miał świadomość, że cieszący się szacunkiem Snowball może z czasem pozbawić go władzy. Pomimo różnic w osobowościach i sposobach działania obaj byli zwolennikami utrzymania władzy przez świnie. Snowball pragnął jednak tak zorganizować życie w gospodarstwie, aby było ono samowystarczalne

Jednakże Napoleon dążył do władzy absolutnej i doskonale manipulował innymi zwierzętami, wykorzystując do tego różne metody propagandy i zastraszania.

Napoleon gardził pozostałymi zwierzętami, starał się pozyskiwać ich sympatię, kierując się niskimi pobudkami. W rzeczywistości nieustannie łamał ustalone wcześniej zasady, dostosowując je do swoich potrzeb. W przeciwieństwie do Snowballa, który dażył do współpracy z ludźmi i z czasem sam się do nich upodobnił.

Od tego momentu głównym celem Napoleona było pozbycie się Snowballa. Wkrótce poznaje smak władzy, dzięki przeprowadzonemu przewrotowi. Napoleon wyhodował sobie w tajemnicy mini-armię groźnych psów  i operując taką siłą, za pomocą intryg przepędza swojego byłego współpracownika Snowballa, oraz wprowadza reżim totalitarny. Tym samym zyskał władzę absolutną w folwarku.

Opisane wydarzenia są nawiazaniem do sytuacji w Związku Radzieckim, a występujące w utworze zwierzęta to kolejne pokolenie rewolucjonistów chcących zmienić rzeczywistość, ale coraz bardziej odchodzące od szczytnych ideałów. Postacie są odniesieniem do rzeczywistości, a każda ze swiń posiada swojego odpowiednika w tej rzeczywistości.

Napoleon to Stalin. Snowball to Trocki, a Major to Lenin.

Orwell próbował w „Folwarku Zwierzęcym” ośmieszyć system, który pod sztandarem propagandowych haseł dobrobytu, oraz zmian i lepszej przyszłości dopuszcza się największych oszustw i zbrodni , otumaniając jednocześnie ludzi, którzy nic nie zauważają. Nie zauważają zachodzących zmian, ale na gorsze.

Podsumowanie / Zakończenie :

Ja robię to samo 70 lat po Orwell’u, w stosunku do Polskich Zwierząt Piłki Nożnej (PZPN).

Cechami systemu totalitarnego na przykładzie Folwarku są : pozorna równość, propaganda sukcesu , terror, wyzysk i elementy „obrzędowości”. Propaganda sukcesu, zmiany i postęp, to wielkie zakłamanie . Świnie głoszą zasady szczęścia, dobrobytu, gdy realnie sytuacja zmienia się na gorsze !

Zagadka :

Proszę podać, na podstawie powyższego tekstu, oraz opisanych poniżej bohaterów „Zwierzęcego Folwarku” , odpowiedników pasujących do Polskich Zwierząt Piłki Nożnej (PZPN) roku 2016 :

1. Napoleon – bezwzględny przywódca, mający silny charakter i umiejący postawić na swoim. Knur nie mający zbyt wielkich zdolności, ale potrafiący przekonać innych do swojego zdania. Z czasem zaczyna sie posługiwać terrorem za pomoca swoich psów. Wprowadza bardzo dużo zmian. Wyzyskuje i wykorzystuje inne zwierzęta. Za jego sprawą świnie stopniowo odchodzą od głoszonych pierwotnie zasad.

U Orwella ucieleśnieniem jego był Józef Stalin. W wersji francuskiej jego imię zostało zmienione na Cesar

A wsród Polskich Zwierząt Piłki Nożnej (PZPN) , jest nim kto ?

2. Snowball energiczny, pomysłowy knur. Zacięty w walce, aktywny, inteligentny. Jako niewygodny rywal zostaje przez Napoleona odsunięty od władzy. Po jego odejściu wszystko, co złe, jest przypisywane jemu. Wszystkie niepowodzenia na farmie tłumaczono rzekomą działalnością Snowballa.U Orwella uosobieniem jego był Lew Trocki .

A wsród Polskich Zwierząt Piłki Nożnej (PZPN) , jest nim kto ?

3. Stary Major –  ojciec, założyciel,  inspirator i autor ideii przejęcia władzy. Przekazywał tą ideę reszcie zwierząt, która została potem wypaczona. Pierwowzorem jego był Karol Marks, lub Lenin .

A wsród Polskich Zwierząt Piłki Nożnej (PZPN) , jest nim kto ?

4. Squealer„Krzykaczka”. ”Katarynka”grająca cały czas tą samą melodię. Minister propagandy, dobry mówca, siejący propagandę wśród zwierząt. Prawa ręka (a raczej usta) Napoleona. To on przekłamuje historię. Fabrykuje kłamliwe fakty, dopisuje odpowiednie dodatki, interweniuje i wywiera presję na inne zwierzęta. U Orwella można znaleźć analogię między nim, a Mołotowem.

A wsród Polskich Zwierząt Piłki Nożnej (PZPN) , jest nim kto ?

5. Boxer – pracujący najwięcej na całym folwarku silny, choć tępy Koń . Jego dewizą było „Będę pracował więcej” i „Napoleon ma zawsze rację”. Całkowicie oddany ideii. Symbolizuje człowieka oddanego systemowi, pracowitemu. Koniec Boxera jest tragiczny, bo z przepracowania zachoruje i potem oddany jest przez świnie do uboju u rzeźnika.

Jest wzorowany na przodownikach pracy

A wsród Polskich Zwierząt Piłki Nożnej (PZPN) , jest nim kto ?

6. Psy – symbolizują milicję, mającą zastraszać ludzi. Odpowiedzialne w folwarku za utrzymanie władzy Napoleona i inwigilację. Pierwowzór to zarówno CzeKa, jaki i NKWD.

A wsród Polskich Zwierząt Piłki Nożnej (PZPN) , kto ?

Tutaj odpowiedź dam sam. W tym przypadku chodzi o „policję medialną”, czyli zatrudnionych dziennikarzy, tzw. „Psów Lisa”, oraz wiele innych Hien, szczekających tak jak sobie życzy Lis, przywódca Polskich Zwierzęt Piłki Nożnej.

To tak zwana Komisja ds. Mediów i Marketingu przy PZPN.

7. Owce – najgłupsza część społeczeństwa zwierząt w folwarku, przyjmująca wszystko, co się im mówi.

 

Autor :  Struś ( który nie chowa głowy w piasek)

PS. „MIAŁ SKRUSZYĆ BETON, A STWORZYŁ ŻELBETON” – Struś

WIERZĘ , że to moje przesłanie, a raczej Orwella z roku 1945, wpłynie na refleksję i przemyślenia niektórych ludzi w Polsce działajacych na rzecz przyszłości naszych dzieci.

Mam NADZIEJĘ, że wszyscy przejżą na oczy i zauważą, jakim wielkim zagrożeniem jest sytuacja przejęcia władzy absolutnej przez osobę nieodpowiedzialną, przesiąkniętą od stóp do głów HIF-em (Hipokryzją, Ignorancją, Fałszem).

Chodzi głównie o manipulacje, kłamstwa, kary za niepodporządkowanie się zasadom, próbowanie lub przekształcanie prawa na własną korzyść. Usuwanie osób, które mogłyby stanowić zagrożenie dla władzy, oraz wykorzystywania mediów jako narzędzia służące propagowaniu reżimu.

Drodzy polscy Działacze, Wychowawcy, Nauczyciele, Trenerzy !

Zbliżają się Wybory na prezesa PZPN. Życzę Wam, aby Wasza MIŁOŚĆ do młodego pokolenia była źródłem ODWAGI, która pozwoli zwyciężyć Wasze TCHÓRZOSTWO , a wtedy MĄDROŚĆ, która drzeme w każdym z Was stanie się fundamentem do zbudowania PROGRAMU WYCHOWANIA, SZKOLENIA I TRENOWANIA POLSKIEJ MŁODZIEŻY .

To PRZYSZŁOŚĆ naszego NARODU, oraz mój jedyny CEL i powód WALKI !

Mirosław Tłokiński

„Każda władza deprawuje, a władza absolutna deprawuje absolutnie.” – Lord John Dahlberg-Acton

„Władza absolutna wywołuje u człowieka rozpętanie najgorszych instynktów.” – Andre Maurois

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *